Eğlenceli Türkçe - Okuma, Konuşma ve Yazma Sanatı

Eğlenceli Türkçe -  Okuma, Konuşma ve Yazma Sanatı

Konfüçyüs’e sorarlar: “Bir ülkeyi idare etme görevi size verilseydi, ilk önce ne yapardınız?”

Konfüçyüs cevap verir: “İşe dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler yapılmaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa, adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”

Günümüzden neredeyse 2500-2550 yıl önce bu sözleriyle bize yol gösteren Çinli ustanın önünde saygıyla eğilerek gereklerini yapma ihtiyacındayız.

Bu nedenle ilköğretim öğrencileri için Eğlenceli Türkçe, daha büyükler için Okuma, Konuşma ve Yazma Sanatı etkinliklerimizle birlikte olacağız.