Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKÂ-ÖĞRENME İLİŞKİSİ

     Beynin duygusal merkezi oldukça güçlüdür. Saldırganlık, öfke, korku gibi negatif duygular beynin bir konu üzerine odaklanmasını engeller. Bu da öğrenmeyi zorlaştırır bazen de imkânsız hale getirir. Duygusal problemler yaşayan ve bunlarla baş edemeyen çocuğun zihni, bunlarla meşgul olduğu için beyin dikkatini bu duygulara verir ve dikkatini veremeyen çocuk, bilgiyi kavrayamaz. Öte yandan güven, sevgi, şefkat ve mizah gibi pozitif duygulara sahip olan çocuk hem kolay öğrenir, hem de düşünmesi olumlu yönde etkilenir.

     Okullarda, çocukların derslerden aldıkları notlar ve zekaları başarı kriteri olarak değerlendirilmekte, bununla birlikte onların günlük hayattaki sorunlarına çözüm bulabilmeleri, iyi ilişkiler içinde olmaları, başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için,  duygusal ve sosyal becerilerine yeterince önem verilmemektedir. Bu da okullarda disiplin sorunlarına, intihar olaylarına, sigara ve uyuşturucu kullanımına, sağlıksız kız-erkek ilişkilerine ve sonuç olarak da okuldan ayrılmalarına sebep olmaktadır. Çocukların zorlukları ve engelleri aşabilmeleri, sağlıklı ve mutlu, üretken yetişkinler olabilmeleri için, duygusal zekânın geliştirilmesi çok önemli bir konudur.

DUYGUSAL ZEKA(EQ)

      En önemli servetimiz olan zekamız, bizim başarılarımız ya da başarısızlıklarımızın hep arkasındadır ve bizler çoğu zaman zekamızla değerlendiriliriz. Dolayısıyla zekanın geliştirilmesi önemlidir.

     Bugün bilimsel olarak kanıtlanan gerçek şudur: Duygusal zekası(EQ) yüksek olan kişilerin, yaşantılarında gösterdikleri başarı akademik zekaya(IQ)oranla daha yüksektir. IQ’nun başarı üzerindeki etkisinin %20, EQ’nun %80 olduğunu ortaya koymuştur.

    Duygusal zekası yüksek olan kişiler; kendini motive edebilir, empati kurabilir, ilişkilerini yönetebilir, duygularını tanıyıp ifade edebilir ve öz bilince sahiptir.

    Beyin çok küçük yaşta geliştiği için ilk yılların önemi büyüktür. Bu yıllarda çocuğun yaşantısı deneyimleri, ilişkileri; duygusal gelişimini, öğrenme yeteneğini ve gelecekte nasıl bir insan olacağını ‘kalıcı olarak ‘etkiler.

Duygusal zekası yüksek çocuklar:

Kendilerini daha iyi hissederler,

Daha az davranış problemleri gösterirler,

Tartışma, anlaşmazlıklar gibi konulara daha kolay çözüm bulurlar,

Sigara, alkol, uyuşturuculara karşı eğilimli olmazlar,

Çok sayıda arkadaşları vardır,

Dersleriyle ilgili ve başarılıdırlar.

 


Paylaş:Powered by Bilgeweb